Criterios de certificación sectoriais e follas de autoevaluación

Cada sector de actividade conta cun documento no que se detallan as prácticas que recoñecemos como desexables ou mellorables, así como se marcan os límites do que se considera inaceptable dentro do SPG A Gavela. Os documentos acompáñanse coas correspondentes follas de visita empregadas nas visitas de verificación.

Todos os documentos foron aprobados por consenso na asamblea constituínte do SPG A Gavela, celebrada o 9 de agosto de 2015. Pódelos consultar aquí:

 

CRITERIOS HORTA E PLANTÓN

FOLLA DE VISITA HORTA E PLANTÓN

FOLLA DE VISITA FROITEIRAS

CRITERIOS GRUPOS CONSUMO

FOLLA DE VISITA GRUPOS DE CONSUMO

CRITERIOS PEQUENO COMERCIO

FOLLA DE VISITA PEQUENOS COMERCIOS

 

Carta de aceptación de principios