Folla de visita do Verxel de Coiro (2015)

aCoiro1

aCoiro2

aCoiro3

aCoiro4

aCoiro5